stn logo


Digitaliering

Ekonomi/
Verksamhetsanalys
sd

Vi hjälper våra kunder att digitalisera såsom att utveckla nya systemlösningar, integrera och få största möjliga utbyte av sina fastighets-, ekonomi- och beslutsstödssystem.

STN Consulting förbättrar utnyttjandet av era befintliga system och skapar även nya dynamiska lösningar, till exempel för rapportering och analys. Bland annat utvecklar vi beslutstödsrapporter.

Vi utför utredningsuppdrag och kan också vara en resurs under implementeringen, från projektledning till rent operativa tjänster. Vid behov hjälper vi även till med systemförvaltning.

Vår goda förståelse för fastighetsbolagets verksamhet och dess ekonomi gör att vi alltid tar hänsyn till helheten och den praktiska nyttan av olika tillämpningar.

Verksamhetsområden inom IT-tjänster:

Styrning och systemförvaltning:
 • Kravställning
 • Förstudie
 • Upphandling
 • Projektledning
 • Dokumentation
 • Utbildning
 • Systemförvaltning
Systemutveckling:
 • Utveckling av rapporteringssystem
 • Utveckling av beslutstödsrapporter
 • Systemdesign
 • Webbapplikationer
 • Objektmodellering
 • Databasarkitektur
 • Projektledning
 • ExOpen specialist

Alternate Text

Har du frågor när det gäller våra tjänster? Kontakta

Peter Klingwall
tel: 070-816 16 92
mail: Peter.Klingwall@stn-system.se