stn logo


Digitaliering

Ekonomi/
Verksamhetsanalys
sd

Tjänsterna omfattar även utredningar, förstudier samt förslag till åtgärder, men också förvaltande resurser som t ex controller.
STN Consulting har många års erfarenhet av ekonomi- och verksamhetsstyrning. Vi tar fram beslutsunderlag som rapporter, kalkyler, och analyser och ser över och finslipar befintliga processer och rutiner i verksamheten. Resultatet blir en bättre kontroll över verksamhetens och de enskilda fastigheternas ekonomi.

Vi kan också fungera som en tillfällig resurs i den löpande controllerverksamheten och som rådgivare i ekonomiska frågor.

Vår goda förståelse för IT gör att vi bättre kan ta tillvara de inbyggda möjligheter som finns i olika system, eller utveckla egna verktyg.

Verksamhetsområden inom ekonomi- och verksamhetsstyrning:
  • Analyser
  • Avstämning
  • Controlling
  • Rapportering
  • Fastighetscontrolling
  • Investeringskalkyler
  • Areaklassificering
  • IPD/SFI rapportering

Alternate Text

Har du frågor när det gäller våra tjänster? Kontakta

Peter Klingwall
tel: 070-816 16 92
mail: Peter.Klingwall@stn-system.se