stn logo

Specialister som skapar mervärde
för fastighetsföretag genom digitalisering


STN Consulting erbjuder den unika kombinationen djup kunskap inom bolags- och fastighetsekonomi förenat med IT. Vår specialitet är att integrera IT med företagets verksamhet för att maximera nyttan av system och processer. Vi erbjuder även resurser till förvaltande funktioner. STN utgår alltid från kundens behov i våra analyser, vi tillför nya perspektiv och hittar nya vägar med målet att utveckla verksamheten.
bild 1
Nyhet
STN söker ytterligare medarbetare
till vårt nätverk som arbetar med SQL programmering.
Vår affärsidé
STN's affärsidé är att bistå företag inom fastighetsbranschen med att utveckla och vid behov förvalta sina affärsprocesser. Vi erbjuder specialistkompetens gällande hur olika system bäst används för att stödja verksamheten och dess processer. Vi erbjuder även resurser inom ekonomistyrning och systemförvaltning.
Digitalisering
Behöver ni hjälp med att utveckla användandet av era system?
Vi förbättrar utnyttjandet av befintliga system och skapar även nya dynamiska lösningar, till exempel för rapportering och analys. Vi medverkar även vid anskaffning av nya system. Läs mer...
Ekonomi/Verksamhetsanalys
Behöver ni hjälp av resurs för er ekonomistyrning eller med att utveckla era affärsprocesser? Vi tar fram beslutsunderlag som rapporter, kalkyler, och analyser och ser över befintliga processer och rutiner i verksamheten. Läs mer...